Новини

 • Атестація судових експертів

  Відповідно до ст.ст. 8, 17 Закону України "Про судову експертизу" та з метою належної організації роботи з атестації судових експертів, наказом Міністерства юстиції України від 9 грудня 2014 року № 2083/5 затверджено Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів (далі - Положення).
  Положення відповідно до ст.ст. 10, 14, 16, 17 та 21 Закону України "Про судову експертизу" визначає:
  1) організаційні засади, завдання та порядок діяльності Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України (далі - ЦЕКК);
  2) порядок підготовки та проходження стажування фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта;
  3) порядок проведення атестації з метою присвоєння та підтвердження кваліфікації судового експерта;
  4) порядок видачі свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, його дубліката, доповнення до свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, переоформлення та анулювання свідоцтва;
  5) порядок розгляду питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.
  ЦЕКК є колегіальним органом, що діє при Міністерстві юстиції України.
  Основними завданнями ЦЕКК, згідно з Положенням, є:
  1) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості працівників науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту (далі - НДУСЕ), які мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта;
  2) проведення атестації з метою визначення рівня професійної підготовленості фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають намір отримати та/або підтвердити кваліфікацію судового експерта;
  3) розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.
  Склад ЦЕКК формується з постійних і змінних членів комісії.
  Постійний склад ЦЕКК затверджується наказом Міністерства юстиції України.
  До постійного складу ЦЕКК входять голова, заступник голови, представники Міністерства юстиції України, фахівці з процесуальних питань судової експертизи та секретар.
  Голова комісії організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами. У разі відсутності голови ЦЕКК його обов'язки виконує заступник голови ЦЕКК.
  Засідання комісії проводиться за потреби. Строк розгляду заяв не повинен перевищувати 30 днів з дня надходження до комісії та може бути продовжений за наявності поважних причин, пов'язаних з їх розглядом, до 45 днів.
  Засідання ЦЕКК проводить її голова. У разі відсутності голови ЦЕКК засідання ЦЕКК проводить його заступник.
  Засідання ЦЕКК є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 її постійного складу та не менше двох фахівців зі змінного складу ЦЕКК з тієї експертної спеціальності, з якої комісія розглядає питання про присвоєння та/або підтвердження кваліфікації судового експерта або притягнення до дисциплінарної відповідальності.
  Особа, яка підлягає атестації, до початку атестації має право заявити відвід члену комісії, якщо вона має сумнів у його об'єктивності.
  За наявності обставин, які можуть вплинути на об'єктивність та неупередженість члена ЦЕКК, він зобов'язаний заявити самовідвід.
  Питання про заявлений відвід (самовідвід) вирішується іншими членами ЦЕКК відкритим голосуванням без участі члена ЦЕКК, щодо якого вирішується питання відводу (самовідводу).
  Визнається таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 9 серпня 2005 року № 86/5 "Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів".
  Положення набирає чинності через 30 днів з дня його офіційного опублікування – 29 січня 2015 року (опубліковано: "Офіційний вісник України" від 30.12.2014 року № 102).

  Переглядів: 2680 Теги: , повернутись
  02 Cічня 2015