Новини

 • Електронне адміністрування податку на додану вартість

  Кабінет Міністрів України своєю постановою від 16 жовтня 2014 року № 569 затвердив Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - Порядок) та встановив, що рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відкриваються у Державній казначейській службі (далі – Казначейство).
  Також зазначається, що Державна фіскальна служба України (далі - ДФСУ) та Казначейство повинні забезпечити здійснення заходів, необхідних для запровадження з 1 січня 2015 року системи електронного адміністрування податку на додану вартість (далі - ПДВ), зокрема відкриття до 25 грудня 2014 року Казначейством у зазначеній системі рахунків платникам ПДВ, що зареєстровані платниками такого податку згідно із поданим до 15 грудня 2014 року ДФСУ реєстром таких платників.
  Новий Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ, особливості складення податкових накладних та розрахунків коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних (далі - розрахунки коригування) у такій системі, а також механізм проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.
  Так, згідно з визначеннями, наведеними у п. 2 Порядку:
  - електронний рахунок – рахунок, відкритий платнику ПДВ в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти з власного поточного рахунка у сумі, необхідній для досягнення розміру суми, на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), а також у сумі, необхідній для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов'язань. Кошти з такого рахунка підлягають перерахуванню до бюджету та/або на спеціальний рахунок;
  - спеціальний рахунок – рахунок, відкритий у банку та/або органі Казначейства, який відкривається сільськогосподарськими підприємствами для акумулювання сум ПДВ, що нараховуються на вартість поставлених ними сільськогосподарських товарів (послуг), у порядку, передбаченому ст.  209 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
  Зауважимо, електронний рахунок відкривається платнику ПДВ Казначейством автоматично на безоплатній основі.
  Платникам ПДВ, які застосовують спеціальний режим оподаткування відповідно до ст. 209 ПКУ, відкривається єдиний електронний рахунок для обліку сум ПДВ за результатами діяльності, передбаченої зазначеною статтею, та іншої діяльності.
  Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстру платників ПДВ, який ДФСУ після присвоєння особі індивідуального податкового номера платника ПДВ надсилає Казначейству.
  Казначейство відповідно до вимог ст. 69 ПКУ надсилає ДФСУ повідомлення про відкриття електронного рахунка платника ПДВ не пізніше наступного робочого дня з дня його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФСУ інформує платника ПДВ про реквізити його електронного рахунка.
  Датою початку здійснення платником ПДВ операцій з використанням електронного рахунка є дата реєстрації його платником податку (для платників ПДВ, зареєстрованих до 1 січня 2015 року, -1 січня 2015 року).
  У разі анулювання реєстрації платника ПДВ залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.
  Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФСУ не пізніше наступного робочого дня з дня його закриття.
  У разі повторної реєстрації особи платником ПДВ йому відкривається новий електронний рахунок.
  Порядок наводить розширене визначення показників у формулі електронного адміністрування.
  Відповідно до Порядку, платник ПДВ має право видавати податкові накладні лише у межах суми ПДВ, що підтверджена отриманими накладними, митними деклараціями та фактично перерахована на спеціальний рахунок, зменшеної на суму раніше виданих накладних, бюджетного відшкодування та суму перевищення задекларованих податкових зобов`язань над сумою зобов`язань за накладними. Зазначені показники обліковуються наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2015 року. У разі якщо зазначеної суми буде недостатньо для оформлення податкової накладної покупцю, платник ПДВ повинен буде поповнити спеціальний рахунок на відповідну різницю.
  Податкові накладні, складені до 1 січня 2015 року, та розрахунки коригування до них підлягають реєстрації в Реєстрі у загальному порядку, але не враховуються для цілей розрахунку, наведеному у попередньому пункті.
  ДФСУ:
  - обчислює суму ПДВ на яку платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі;
  - оприлюднює на офіційному веб-сайті алгоритми обрахунку показників формули обчислення зазначеної суми та джерела їх формування.
  Платник податку має право отримувати у ДФСУ інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму ПДВ, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Реєстрі.
  Сплата ПДВ зобов'язань до бюджету буде проводитись за рахунок коштів, що знаходяться на спеціальному рахунку ПДВ. У випадку нестачі коштів для сплати ПДВ зобов'язань платник має поповнити спеціальний рахунок. При цьому, Казначейство перераховує до бюджету кошти в межах їх залишку та наступних поповнень до повного погашення узгоджених податкових зобов'язань.
  Розрахунок з бюджетом у зв'язку з поданням уточнюючого розрахунку, сплата податкових зобов'язань, визначених ДФСУ після перевірки, та сплата штрафних санкцій і пені здійснюються платником ПДВ з поточного рахунка до відповідного бюджету.
  Помилково та/або надміру зараховані кошти до бюджету повертаються платнику ПДВ на поточний рахунок у порядку, визначеному ст. 43 ПКУ.
  Уточнено порядок реєстрації розрахунків коригування до податкових накладних у Реєстрі, зокрема:
  - у разі збільшення (або якщо не змінюється) податкових зобов'язань відповідної податкової накладної реєстрацію проводить постачальник;
  - у разі зменшення податкових зобов'язань відповідної податкової накладної реєстрацію проводить покупець.
  Розрахунок коригування, складений платником податку до податкових накладних, які не видаються отримувачу, підлягають реєстрації у Реєстрі таким платником податку.
  Зазначимо, Порядок не містить жодної інформації щодо процедури відшкодування ПДВ: умови, строки виконання, відповідальність та інші.
  Постанова набрала чинності з дня її опублікування – 29 жовтня 2014 року (опубліковано: "Урядовий кур'єр" від 29.10.2014 року № 200), тоді як сам Порядок набирає чинності з 1 січня 2015 року.

  Переглядів: 1757 Теги: , повернутись
  03 Листопада 2014