Новини

 • Безкоштовне протезування учасників АТО за кордоном

  Кабінет Міністрів України своєю постановою від 1 жовтня 2014 року № 518 затвердив Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, а саме — осіб, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі - Порядок).
  Порядок визначає механізми:
  - безоплатного забезпечення військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які внаслідок захворювання, поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (далі - АТО) та/або забезпечення її проведення (здійснення заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності), захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок; протезуванням та/або ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні;
  - безготівкового перерахування коштів закордонним підприємствам, установам чи організаціям, в яких буде здійснюватися протезування (ортезування) учасників АТО, які втратили функціональні можливості кінцівок;
  - безготівкового перерахування коштів на рахунок учасника АТО, який втратив функціональні можливості кінцівок, для оплати вартості проїзду, проживання та харчування його та супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.
  Порядком визначено, що до витрат, пов'язаних з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасника АТО, який втратив функціональні можливості кінцівок, належать витрати на:
  — протезування (ортезування) учасника АТО, який втратив функціональні можливості кінцівок, за кордоном;
  — проїзд (крім квитків 1 класу та бізнес-класу), проживання (крім номерів підвищеної комфортності) та харчування учасникаАТО, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном.
  Витрати на проживання та харчування не можуть перевищувати сум витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначених у додатку 1 до постанови Уряду від 2 лютого 2011 року № 98.
  Порядок містить перелік документів, які  учасник АТО повинен подати особисто або надіслати поштою до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників АТО для розгляду питання щодо протезування (ортезування) за кордоном, вибору закордонного надавача послуг.
  Попередній розгляд документів щодо протезування (ортезування) учасника АТО, який втратив функціональні можливості кінцівок, здійснюється експертною групою, утвореною при Держслужбі у справах ветеранів війни та учасників АТО (далі - Держслужба).
  Медичні показання до протезування (ортезування) визначаються на підставі переліку діагнозів відповідно до класифікаційних шифрів технічних та інших засобів реабілітації, що затверджується Мінсоцполітики разом з МОЗ.
  Строк розгляду документів експертною групою не може перевищувати 25 робочих днів з дати отримання (надходження поштою) від учасника АТО, який потребує протезування. Під час зазначеного строку експертна група опрацьовує питання щодо протезування (ортезування) учасника АТО, який втратив функціональні можливості кінцівок в Україні або здійснює пошук закордонного надавача послуг і з'ясовує з ним конструкцію та комплектацію виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.
  За результатами попереднього розгляду заяви протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання експертною групою оформляється висновок.
  Рішення щодо доцільності протезування (ортезування) учасника АТО приймається комісією з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі, та висновку експертної групи, оформляється протягом двох робочих днів з дати проведення засідання протоколом, який у день складення надсилається службі.
  Право на отримання зазначеної допомоги на протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном може бути використано учасником АТО лише один раз.
  Вартість протезування (ортезування) однієї кінцівки за кордоном не може перевищувати 500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня року, в якому прийнято рішення про доцільність протезування (ортезування) особи за кордоном. У поточному році ця сума не повинна перевищувати 609 000 грн.
  У разі перевищення зазначеної вартості учасник АТО або його законний представник може здійснити доплату різниці за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел шляхом перерахування відповідних коштів на спеціальний рахунок Держслужби, відкритий у Казначействі, для їх подальшого перерахування закордонному надавачеві послуг.
  Для оплати проїзду, проживання та харчування учасника АТО, який втратив функціональні можливості кінцівок, його супроводжуючої особи (у разі потреби) за кордоном Держслужба перераховує кошти на рахунок такого учасника. Для остаточного розрахунку учасник АТО або його законний представник подає протягом 10 робочих днів після повернення із-за кордону Службі відповідні підтверджуючі документи.
  Для оплати вартості протезування (ортезування) можуть використовуватися кошти фізичних і юридичних осіб та інших не заборонених законодавством джерел.
  Мінсоцполітики за поданням Держслужби подає Мінфіну щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.
  Порядок набрав чинності з дня офіційного опублікування – 11 жовтня 2014 року (опубліковано: "Урядовий кур'єр" від 11.10.2014 року № 188).

  Переглядів: 1703 Теги: , повернутись
  20 Жовтня 2014