Новини

 • Визначено механізм надання матеріальної допомоги переселенцям

  Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (далі - Фонд) постановою Правління від 26 грудня 2014 року  № 37 затвердив Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі — Порядок).
  Порядком встановлено, що матеріальне забезпечення надається застрахованим особам, та отримувачам допомоги на поховання застрахованих осіб і які не можуть отримати матзабезпечення у зв'язку із переміщенням з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі – АТО), а саме:
  - допомога по тимчасовій непрацездатності згідно з Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи;
  - допомога по вагітності та пологах згідно з Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення застрахованої особи, а також в разі настання страхового випадку протягом 30 тижнів з дати переміщення застрахованої особи;
  - допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві) згідно з цим Порядком надається в разі настання страхового випадку до моменту переміщення отримувача допомоги.
  Датою переміщення застрахованої особи вважається дата, зазначена у довідці про взяття її на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО, виданій у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції".
  Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи звертаються особисто або через законного представника до робочого органу Фонду із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матзабезпечення, та пред'являють паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік. А у разі подання заяви законним представником застрахованої особи додатково пред'являються документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.
  Для отримання матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застрахована особа подає до робочого органу Фонду, зокрема, такі документи:
  - листок непрацездатності;
  - копію першої - четвертої, одинадцятої - шістнадцятої сторінок паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
  - копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  - копію довідки про взяття на облік;
  - довідку, видану застрахованій особі банківською установою, про відкриття поточного рахунку для зарахування матеріального забезпечення (за наявності);
  - копію трудової книжки (за наявності);
  - довідку про нараховану заробітну плату за відповідний розрахунковий період (помісячно) із зазначенням видів виплат та кількості відпрацьованих днів (годин) (за наявності);
  - копію свідоцтва про народження дитини (для встановлення віку дитини при оплаті листка непрацездатності по догляду за хворою дитиною);
  - копію договору про добровільну участь та наявну інформацію про сплачені суми єдиного внеску, зокрема копії квитанцій про сплату єдиного внеску, для добровільно застрахованих осіб.
  На підставі наданих застрахованою особою (або одержувачем допомоги) документів робочі органи Фонду не пізніше 10 днів з дня їх отримання призначають матеріальне забезпечення та виплачують його.
  Порядок набирає чинності з дня офіційного опублікування. Станом на 5 лютого 2015 року Порядок не опубліковано.

  Переглядів: 1309 Теги: , повернутись
  05 Лютого 2015