• Sprawiedliwość jest,
  dać każdemu jego własne.
  Mark Tuliusz Cyceron
 • Sprawiedliwość nie może być
  oddzielona od użyteczności.
  Mark Tuliusz Cyceron
 • Prawo energetyczne nie jest kara,
  ale w jego realizacji.
  Roman Michajłow
 • Prawo powinno być
  jasne dla wszystkich
  Dihesty
 • Nie przepisy ustawowe,
  aby osiągnąć to, co można osiągnąć poprzez poprawę morale.
  Charles Louis Montesquieu
 • Łatwiej jest tworzyć prawo,
  niż do ich przestrzegania.
  Napoleon

Usługi