Usługi prawne

 • reprezentowanie klientów w sądach handlowych, ogólnych i administracyjnych;
 • Instrukcje, algorytm działania, pisemne i ustne porady dotyczące wszystkich dziedzin prawa;
 • usługi adwokatów, obrona podejrzanych, oskarżonych, przedstawicielstwo ofiar przestępstw, powodów cywilnych i innych uczestników procesu;
 • odwołania od decyzji w sprawach karnych;
 • apelacyjne i kasacyjne odwołania wyroków;
 • kompleksowe usługi prawne;
 • obrona podatkowa, działania odwoławcze urzędników inspekcji podatkowej, odwołanie od decyzji organów podatkowych, reprezentowanie klientów przed sądami w sprawach podatkowych;
 • przygotowanie dokumentów procesowych;
 • zwrot należności;
 • rejestracja danych osobowych;
 • przygotowanie umów;
 • audyt prawny.