Usługi z rejestracji, likwidacji i reorganizacji osób prawnych i osób fizycznych - przedsiębiorców

 • uzgodnienie nazwy osoby prawnej;
 • przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów z założycielem (pełnomocnictwo do przedstawiciela, innych dokumentów), tak aby możliwa była rejestracja osoby prawnej;
 • sporządzenie Statutu, decyzję, protokółu utworzenia osoby prawnej oraz innych dokumentów które są wymagane dla rejestracji, uzgodnienie projektów dokumentów z klientem;
 • Wniesienie do Jedynego Rejestru Państwowego informacji o zarejestrowaniu spółki lub innego podmiotu gospodarczego, osoby prawnej, o mianowaniu dyrektora, rejestracja Statutu osoby prawnej, uzyskanie oświadczenia o rejestracji, innych niezbędnych certyfikatów i dokumentów;
 • rejestracja osoby prawnej w Państwowej Służbie Podatkowej, Funduszu Emerytalnym, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • otwarcie rachunków bankowych;
 • wszelkie inne działania związane z państwową rejestracją osób prawnych;
 • otrzymuje oświadczenie, zaświadczenie certyfikatów z Jedynego Rejestru Państwowego;
 • rejestracja zmian w Statucie;
 • likwidacja, fuzja, konsolidacja, podział osób prawnych;
 • upadłość osób prawnych, osób fizycznych – przedsiębiorców;