Бухгалтерські послуги

 • Збір і виготовлення первинної документації;
 • Формування визначеної законодавством бухгалтерської і податкової звітності;
 • Кадрове діловодство;
 • Відновлення бухгалтерського обліку;
 • Захист звітності перед контролюючими органами;
 • Фінансовий аудит (правильності нарахування всіх видів податків, основних засобів, дебіторської-кредиторської заборгованості, основних засобів тощо)
 • Розрахунок оптимального податкового навантаження;
 • Розрахунок і нарахування заробітної плати співробітникам і підготовка пов'язаних із заробітною платою звітів;
 • Ведення бухгалтерського обліку;
 • Подання звітності до податкових інспекцій, органів соціального страхування і статистики;
 • Консультування клієнта з усіх питань, які стосуються бухгалтерського обліку і оподаткування;

Бухгалтерські послуги від JustitiaOmnibus.

Наша фірма займається наданням бухгалтерських послуг у Львові: збором та виготовленням первинної документації, відновленням бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Послуги надаються для будь яких форм власності та діяльності: підприємство, ПП, ТОВ, ФОП, ВАТ тощо.

Наші спеціалісти мають великий досвід у сфері надання бухгалтерських послуг.

Ми звільнимо Вас від постійної необхідності моніторингу змін в законодавстві, якісне, коректне та оперативне надання бухгалтерських послуг – наше пряме завдання.

Якщо у Вас виникають питання стосовно відновлення бухгалтерського обліку, веденням бухгалтерського обліку на підприємстві, розрахунок оптимального податкового навантаження, кадрове діловодство.

Наші спеціалісти проведуть консультування з усіх питань, які стосуються бухгалтерського обліку та оподаткування.

Окрім надання бухгалтерських послуг у Львові, JustitiaOmnibus займається реєстрацією підприємств та надає послуги авдоката